Spar penger med Trondheim EL på laget – og i dette tilfellet får du hele 10 000,- kroner!

Trondheim EL er trolig den aktøren i Trondheim og omegn med den grønneste profilen – og det er vi utrolig stolte av. Vi har lagt oss på en linje der vi etterstreber å gjøre gode, framtidsrettede installasjoner for våre kunder. Trondheim EL har kurset samtlige av sine elektrikere i Enova-tankesettet, som enkelt forklart betyr følgende: Vi er spesialisert på å gi råd og gjennomføre tiltak som gir støtte. Bra for deg, din lommebok – og ikke minst; Bra for miljøet!

Ring oss i dag på 400 00 385 for rådføring eller benytt kontaktskjema nederst i artikkelen.

Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du skaffer deg smarte styringssystemer for hjem eller fritidsbolig.
Installerer du et system for smart strømstyring vil strømbruken bli styrt automatisk. Smart strømstyring vil lade batteriet på elbilen samt varme opp varmtvannstanken og betonggulvet på badet når strømmen er billig, og samtidig sørge for full komfort når du trenger det.
Elektrifisering er en nøkkel for at Norge skal kunne nå klimamålene. Men flere elbiler fører til økt strømforbruk og økt belastning på kraftnettet. I løpet av de siste årene har alle norske husstander fått installert smarte strømmålere, som gjør det mulig å styre strømbruken på en smartere måte. Samtidig har strømabonnementene endret seg: Mange har fått et strømabonnement med en pris som varierer ut fra når på døgnet forbruket skjer. En kilowattime koster mer når det er høy etterspørsel etter strøm og mindre når det er lav etterspørsel. Nye tariffer for nettleie gjør at også nettleia blir mer bestemt av når på døgnet strømmen brukes.
Gjennom å installere et smart strømstyringssystem vil du både redusere strømutgiftene og bidra til mindre belastning på kraftnettet.

Gjør det brannsikkert og el-sikkert

Strømmen er vanligvis billigst om natta. Når vi ligger og sover kan en eventuell brann i elektriske anlegg få store konsekvenser. Det er viktig at smart strømstyring blir installert på en trygg måte og et krav for å få støtte fra Enova er at en elektriker gjør jobben. Varmtvannstanken egner seg godt for smart strømstyring fordi den lagrer mye energi som varme. Du kan dusje når du vil og la styringssystemet passe på at tanken varmes opp når strømmen er billigst. 

Fra 2014 har det vært krav ved nye anlegg om at varmtvannstank over 1500 W skal kobles til på annen måte enn med vanlig stikkontakt og støpsel. Det vil si alle vanlige varmtvannstanker.

Hvis du ønsker smart styring av en varmtvannstank som ikke allerede er forberedt for smart styring bør det ikke gjøres ved å sette en «smartplugg» eller et tidsur mellom stikkontakt og støpsel. En vanlig jordet stikkontakt tåler ikke belastningen over tid.

For å kvalifisere til Enova-støtte, må en elektriker tilrettelegge for styring av varmtvannstank, elektrisk gulvvarme og annet som krever elektrisk koblingsarbeid for å styres. Dette styrker også el-sikkerhet i boligen.

Kriterier for tilskudd til smart strømstyring

Smart strømstyring sikrer god komfort, reduserer strømbruket og gir deg lavere strømregning.

Systemet skal være installert i din helårsbolig eller fritidsbolig i Norge. Styringsautomatikken kan ligge i styringssentral i boligen eller være tilgjengelig via tilknytning til nettbasert styringstjeneste.

  • Styringssystemet skal kunne motta prisinformasjon og styre strømbruk til eksempelvis varmtvannstank, lading av kjøretøy, gulvvarme og annet flyttbart forbruk* til tider på døgnet med lavest strømpris uten at dette går ut over komfort. Systemet skal styre minst to slike flyttbare el-produkter i boligen.  
  • I boliger med solcelleanlegg skal styringssystemet kunne styre flyttbart forbruk for høyest mulig utnyttelse av egen produsert elektrisitet.
  • Styringssystemet skal ha mekanismer for å unngå overbelastning av hovedsikring og være forberedt på effektbaserte tariffer for nettleie 
  • Arbeidet må være utført av fagfolk

Styring som skjer ved hjelp av smartplugger som kobles mellom stikkontakt og støpsel får ikke tilskudd. 

Varmtvannstank skal være fast tilkoblet og styres med utstyr montert av godkjent fagperson. Elbil skal lades via hjemmelader montert av godkjent fagperson.  

*Med «Flyttbart strømforbruk» mener Enova strømforbruk som kan flyttes til tider på døgnet med lavest strømpris, uten at det går utover komfort eller  hverdagsrutinene til folk. Eksempler på  denne typen strømforbruk er: varmtvannstank, elbillading og gulvvarme. Lys, komfyr, TV og høytrykksspyler er eksempler på strømforbruk som egner seg dårlig for flytting.