Regjeringen har innført en rekke midlertidige støtteordninger som hjelp til å håndtere de rekordhøye strømprisene. Her får du en oversikt over alle støtteordningene og hvor mye som er bevilget.

Ønsker du å kontakte Trondheim EL vedrørende strømsparende tiltak? Ring gjerne 400 00 385 (kundeservice hverdager 07-15), send e-post til post@trondheimel.no eller benytt vårt kontaktskjemaet helt nederst i artikkelen.

Mye tyder på at kraftprisene kan bli liggende på et høyt nivå fremover. For å bidra til forutsigbarhet har regjeringen forlenget flere av de midlertidige strømstøtteordningene.

 

Bevilgning: Regjeringen har bevilget strømstøtte til husholdningene på 44,7 milliarder kroner for 2023, som er anslag på utbetalinger under ordningen i perioden desember 2022 til november 2023. Stønad for strømforbruk i desember 2023 vil utbetales i januar 2024 og anslås til 2,2 milliarder kroner. For 2022 er strømstøtteordningen anslått å koste 30 milliarder kroner. Det betyr at de samlede utbetalingene for strømstøtte i 2022 og 2023 kan komme opp i over 70 milliarder kroner.

Ansvar: Olje- og energidepartementet.

Regjeringen har innført en strømstøtteordning som skal hjelpe husholdninger med å håndtere ekstraordinære strømpriser. Ordningen fungerer slik at når gjennomsnittlig markedspris (elspotpris) for måneden i det prisområdet husholdningen tilhører overstiger 70 øre per kilowattime (kWh), vil staten betale 90 prosent av kraftprisen over dette nivået fra september 2022 til  mars 2023, samt en stønadsgrad på 80 prosent fra og med april til og med september 2023 og en stønadsgrad på 90 prosent fra og med oktober til og med desember 2023. Dette gjelder også for fellesmålt husholdningsforbruk i borettslag og sameier.

Stortingets flertall gav sin tilslutning til forslaget fra regjeringen da forslaget ble behandlet i Stortinget 12. desember 2022.

Gjennom ordningen vil en husholdning få støtte til strømforbruk på opptil 5 000 kilowattimer per måned per målepunkt.

Departementet har fastsatt en forskrift som sørger for at fellesmålt husholdningsforbruk i borettslag, eierseksjonssameier, boligaksjeselskap og ikke-seksjonerte boligsameier også omfattes av den midlertidige strømstøtteordningen for husholdninger.

Ordningen omfatter kun husholdningsforbruk, og administreres gjennom nettselskapene.

Ønsker du å kontakte Trondheim EL vedrørende strømsparende tiltak? Ring gjerne 400 00 385 (kundeservice hverdager 07-15), send e-post til post@trondheimel.no eller benytt vårt kontaktskjemaet rett nedenfor.