I Trondheim og omegn har Trondheim EL blitt blant de fremste aktørene på solcellepanel. Det er særlig hos private vi har flest oppdag. I videoen øverst la vi solcellepanel hos en godt fornøyd kunde på Ler utenfor Trondheim. Vedkommende fikk godt med støtte fra Enova. Gjerne les mer nedenfor om hvor mye du kan få i støtte. Spør gjerne oss i Trondheim EL om råd.

Du får inntil 32.500 kroner i støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet.

El-produksjon med solceller betyr at du dekker noe av ditt eget behov for strøm med fornybare energikilder som sol. Du kan også få støtte til el-produksjon med vindmøller eller vannkraftverk. Strømmen du selv ikke bruker kan selges til strømselskapet når produksjonsanlegget er tilkoblet strømnettet gjennom en plusskundeavtale.

Solcelleanlegg egner seg godt for deg som:

1. Ønsker å produsere egen strøm. 2. Kan etablere en plusskundeavtale (tilknytnings- og nettleieavtale) med ditt nettselskap. 3. Har en strømleverandør som vil kjøpe strømmen du produserer og ikke bruker selv. 4. Har en bolig med fasade som egner seg godt for solceller. 5. Er interessert i å ta i bruk ny, grønn teknologi. Før du går i gang med installeringen, bør du kontakte kommunen din. Du bør avklare med dem om det finnes lokale krav til byggemelding. Noen kommuner tillater for eksempel ikke solceller på tak eller fasader. Du kan også få støtte til solceller i din fritidsbolig.

Kan jeg få støtte?

Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger. Målet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre smarte klimatiltak. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson. Du kan få penger tilbake, hvis du har fått installert et solcelleanlegg i din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge. Du kan også få støtte til el-produksjon med vindmøller eller vannkraftverk. For å få støtte må anlegget være innkjøpt og montert i løpet av de siste 12 månedene.

Hva får jeg i støtte?

Kontakt oss i Trondheim EL i dag, så kommer vi gjerne på en solcellebefaring.